Het RIVM heeft deze week een rapport uitgebracht waarin het beschrijft welke effecten te verwachten zijn bij een explosie van tanks waar waterstof in zit. De effecten zijn beschreven bij tanks van verschillende groottes. Het onderzoek beschrijft wat explosies zijn, hoe een explosie van waterstof verloopt en welke schade explosies kunnen veroorzaken. De informatie uit dit rapport is gebruikt bij het opstellen van de brochure ‘De effectiviteit van een fysieke barrière in een explosieaandachtsgebied’ door NIVP.

Gevaarlijke stoffen, zoals waterstof, kunnen branden of ontploffen. Voor de veiligheid van omwonenden kunnen gemeenten eisen stellen aan nieuwbouw als er in de buurt bedrijven liggen die met gevaarlijke stoffen werken. Dat geldt ook voor transportroutes van dit soort stoffen. Het RIVM heeft onderzoek gedaan welke effecten te verwachten zijn bij een explosie van tanks waar waterstof in zit.

In dit rapport zijn de effecten van gaswolkexplosies van waterstof onderzocht. Voor hoeveelheden van 1 tot 500 kg waterstof zijn de overdruk en impuls bepaald met het TNO Multi Energy model. Hierbij is geen rekening gehouden met de verspreiding van de gaswolk in de omgeving.

De berekende overdruk en impuls zijn vervolgens vergeleken met schadecriteria voor gebouwen uit de literatuur, om te bepalen welke soort schade naar verwachting kan optreden op verschillende afstanden vanaf de ongevalslocatie. Bij de grootste hoeveelheid (500 kg) is lichte schade tot 500 meter mogelijk. De afstand tot het explosieaandachtsgebied is circa 120 meter. Voor hoeveelheden tot 200 kg waterstof geeft het Handboek Omgevingsveiligheid grotere afstanden, omdat daar alleen wordt gekeken naar het schadecriterium voor overdruk.

De NIVP heeft de informatie uit dit rapport gebruikt bij het opstellen van de brochure ‘De effectiviteit van een fysieke barrière in een explosieaandachtsgebied’. Deze brochure geeft informatie over de effectiviteit van barrières om mensen en gebouwen te beschermen tegen de effecten van een explosie.

Vergelijking tussen H2, LNG en LPG

De berekende overdruk en impuls zijn ook vergeleken met de effecten van fysische explosies van waterstoftanks en gaswolkexplosies van LNG (Liquefied Natural Gas) en LPG (Liquefied Petroleum Gas). De effecten van een waterstofexplosie zijn per kilo waterstof krachtiger dan bij LNG en LPG. Toch is een ontploffing van een LNG of LPG-opslagtank krachtiger dan een explosie van een even grote tank waterstof. Dat komt omdat waterstof moeilijker is samen te persen. Daarom zit er in opslagtanks die even groot zijn minder kilo waterstof dan kilo LNG of LPG.


Bron: RIVM

Categorieën: Waterstof opslag

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *