Waterstof wordt een belangrijke rol in de energietransitie toegedicht in de Rotterdamse Gemeentelijke visie op waterstof. In het rapport wordt beschreven waar Rotterdam de waterstof wel en waarvoor het niet zal worden ingezet.

Gemeentelijke waterstofladder

Bij het bepalen waar de gemeente Rotterdam op in wil zetten bij de ontwikkeling van waterstof weegt mee of er alternatieven beschikbaar zijn, hoe efficiënt waterstof ingezet wordt en in hoeverre de wijze van inzet bijdraagt aan het energiesysteem van Rotterdam (en de regio). Deze afwegingen zijn weergeven de waterstofladder.

Uit de waterstofladder blijkt dat de gemeente waterstof de komende jaren grootschalig gaat inzetten als grond- en brandstof voor de industrie, als brandstof voor scheep- en luchtvaart, zwaar transport en lange afstandsverkeer en voor netstabiliteit en opslag van energie. Zij zien nog geen rol voor het verwarmen van woningen en lichte mobiliteit. Alternatieven hiervoor zijn restwarmte en elektriciteit.

Wethouder Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie Arno Bonte: “Ik geloof in waterstof. Waterstof is hét ontbrekende stukje van de puzzel in onze zoektocht naar een duurzaam energiesysteem. Want waterstof is niet alleen een essentiële schakel in het vergroenen van de industrie, maar kunnen we het ook gebruiken als batterij om onze groene energie uit zonnepanelen en windmolens in op te slaan.”

Rotterdamse projecten

Er zijn in Rotterdam al een reeks lopende experimenten, pilots en projecten waarbij waterstof gebruikt of geproduceerd wordt. Deze worden op verschillende wijze ondersteund door de gemeente. Enkele voorbeelden zijn:

  • H-Vision; haalbaarheidsstudie naar de kansen voor blauwe waterstof
  • Watertaxi op Waterstof
  • RH2INE; transport van goederen met binnenvaartschepen op waterstof 
Vervolgstappen

Rotterdam heeft een aantal vervolgstappen die voortkomen uit deze visienota beschreven. Deze zijn nog onder voorbehoud en afhankelijk van andere ontwikkelingen binnen de energie transitie. Een viertal stappen waar nu aan gedacht wordt zijn:

  • een gemeentelijk waterstofprogramma
  • de rol van waterstof in de totstandkoming van de Rotterdamse Energiesysteemvisie
  • een gezamenlijk beeldend verhaal rond waterstof met het Havenbedrijf Rotterdam en andere regionale partners
  • de maritieme strategie van gemeente Rotterdam

Bron: Rotterdam

Categorieën: Beleid

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error:
%d bloggers liken dit: