Het Havenbedrijf Rotterdam sorteert voor op de grootschalige import van groene waterstof. Er zijn in Rotterdam al plannen voor groene waterstof uit IJsland en er is nu ook een memorandum van overeenstemming met de Chileense overheid gesloten. In Europa zien we steeds meer landen die groene waterstof willen gaan importeren. Deze week heeft Duitsland bekend gemaakt om groene waterstof uit Canada te halen.

Waterstofhub

De haven van Rotterdam is een energiepoort van Noordwest-Europa en die positie willen ze graag behouden in de transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen. Er wordt daarom volop gekeken naar de energiedrager waterstof. Om in de toekomst aan de vraag naar groene waterstof in Europa te kunnen voorzien, is het nodig dat er groene waterstof uit andere landen naar Rotterdam zal worden ingevoerd.

Memorandum van overeenstemming

De Chileense minister van energie, Juan Carlos Jobet, en Allard Castelein, de CEO van Port of Rotterdam, hebben via een videoverbinding een memorandum van overeenstemming ondertekend ten behoeve van groene waterstof. De heren Moscoso Valenzuela van de Chileense ambassade in Nederland en Harman Idema, ambassadeur van Nederland in Chili waren bij de ondertekening aanwezig.

‘In Chili hebben we enorme comparatieve voordelen bij de productie van groene waterstof en die zijn in onze nationale strategie opgenomen: we willen in 2030 de goedkoopste groene waterstof ter wereld produceren en in 2040 tot de grootste drie exporteurs van groene waterstof behoren,’ licht Jobet toe.

Transformatie

De haven is nu zijn infrastructuur en distributienetwerk aan het voorbereiden op de ontvangst van waterstof dat per schip vanuit alle delen van de wereld wordt aangevoerd en voor de doorvoer van waterstof naar Europese buurlanden. De haven van Rotterdam beschouwt Chili, met zijn goede omstandigheden voor hernieuwbare energiebronnen, zijn duidelijke visie en strategie met betrekking tot waterstof, zijn hoge technologische niveau en zijn goed ontwikkelde economie als een belangrijke partner op het gebied van waterstof.

Canadese waterstof naar Duitsland

Net als in Nederland ontbreekt er in Duitsland de mogelijkheid om voldoende groene stroom te produceren voor het elektrolyseproces om groene waterstof te maken. Daarom is er met Canada een overeenkomst ondertekend om samen te werken op het gebied van innovatie en handel op het gebied van groene energie. De groene energie is afkomstig van de Canadese waterkracht. De beide regeringen gaan samenwerken aan de transitie naar schone energie, waaronder het ontwikkelen van beleid & regelgeving en het integreren van grote delen hernieuwbare energie in elektriciteitssystemen. Canada heeft de ambitie om een van de drie grootste producenten van waterstof wereldwijd te worden. Hiervan zal een aanzienlijk deel beschikbaar komen voor export.


Bron: Port of Rotterdam en Reuters


3 reacties

Jan Viljeer · 22 maart 2021 op 11:14

Heel interessant. Mijn vraag is “”op welke wijze wordt de waterstof getransporteerd?” LOHC lijkt me de oplossing.

    Erwin Geurts · 22 maart 2021 op 11:17

    In het persbericht wordt er nog niet over de manier van transport gesproken. Hopelijk wordt er snel meer informatie vrij gegeven.

Maurice Levie · 22 maart 2021 op 14:02

Ook ik wil meer informatie over de wijze van transport van waterstof. Dit kan ook van belang zijn voor een mogelijke levering van water, waarvan ik verwacht dat de prijs per kuub aanzienlijk gaat stijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: