Na intensieve technische onderzoeken heeft RWE samen met Italiaans-Spaans consortium partners het plan om een waterstofklare gasgestookte elektriciteitscentrales te bouwen in Duitsland. Als de plannen doorgaan zullen de partners Ansaldo Energia (Italië) en Tecnicas Reunidas (Spanje) een H2-ready gasturbine (STEG) met een nominaal vermogen van ongeveer 800 megawatt bouwen.

De Duitse regering heeft aangekondigd dat haar strategie voor elektriciteitscentrales binnenkort een regelgevend kader zal creëren voor de aanbesteding van gasgestookte elektriciteitscentrales die klaar zijn voor waterstof. RWE is van plan aan deze aanbestedingen deel te nemen. Volgens de onlangs gepresenteerde plannen voor de aanleg van een waterstofinfrastructuur in Duitsland zou de Gerstein-fabriek in Werne in de toekomst dicht bij een waterstoftransportleiding kunnen worden geplaatst.

“We kunnen pas een definitieve investeringsbeslissing nemen als de aansluiting van de site op een waterstofnetwerk is veiliggesteld en de randvoorwaarden een commercieel levensvatbare exploitatie van de centrales mogelijk maken.”

Nikolaus Valerius, CEO RWE Generation SE

Het werk aan het planningsproces is al aan de gang. Dit is de voorwaarde voor RWE om met de uitvoering van het project te kunnen beginnen zodra een investeringsbeslissing is genomen. Volgens de huidige planning zou de centrale in Werne tegen 2030 elektriciteit kunnen gaan produceren. Op het moment van ingebruikname moet de installatie in staat zijn om een brandstofmengsel te gebruiken met een waterstofgehalte van ten minste 50 procent, en het is de bedoeling dat deze in een later stadium volledig op waterstof draait.

Er zijn door RWE ook plannen voor dergelijke fabrieken in het Rijnlandse mijngebied en in Lingen.


Bron: RWE

Categorieën: Industrie

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *