Energiebedrijf RWE heeft plannen om op chemiecampus Chemelot circulaire waterstof te maken uit organische reststromen. Het wordt in project FUREC verder uitgewerkt en in 2022 wordt een definitief investeringsbesluit genomen.

Met project FUREC (Fuse Reuse Recycle) wil RWE waterstof gaan produceren voor de chemische industrie en helpen in het verder verduurzamen van de productieprocessen. FUREC wil een installatie realiseren die het restafval verwerkt tot grondstoffen-pellets, die vervolgens op de Limburgse chemiecampus Chemelot worden omgezet in circulaire waterstof.

Het aardgasverbruik op Chemelot zou hiermee met ruim 200 miljoen m3 per jaar moeten dalen. Dat is vergelijkbaar met het jaarverbruik van ongeveer 140 duizend huishoudens. De CO2 die vrijkomt bij de waterstofproductie kan in de toekomst worden afgevangen en opgeslagen of eventueel worden gebruikt als grondstof. Naast lokale afzet op Chemelot kan de waterstof op termijn ook via de (internationale) waterstofinfrastructuur naar de industrie in Rotterdam en het Ruhrgebied worden getransporteerd.

Het zal nog minstens tot 2022 duren voordat RWE een definitief investeringsbesluit neemt. De komende periode wordt project FUREC verder uitgewerkt en de benodigde vergunningsprocedures doorlopen. Daarnaast wordt er gesproken met diverse partijen voor het creëren van een duurzame (regionale) waardeketen van productie tot gebruik.

Roger Miesen, CEO RWE Generation vertelt: “RWE werkt samen met partners in het bedrijfsleven en wetenschap aan meer dan 30 waterstofprojecten in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. We zijn bij waterstofprojecten in de hele waardeketen betrokken. Voor de chemische industrie biedt waterstof grote mogelijkheden om het productieproces te verduurzamen. Dit project in Limburg sluit daarop aan. Met FUREC willen we in de regio een rol spelen in het creëren van een circulair knooppunt en de chemische industrie helpen bij het verlagen van hun CO2-footprint.”

De waterstof plannen van RWE op het chemiepark zijn niet de eerste. Eind oktober werd bekend dat het Brits-Nederlandse biotechbedrijf Deep Branch een proeffabriek gaat bouwen voor de productie van eiwitten uit CO2 en waterstof. Deze fabriek zal in het tweede kwartaal van 2021 operationeel zijn.


Bron: RWE

Categorieën: Waterstofproductie

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: