Energiebedrijf Uniper en het Havenbedrijf Rotterdam hebben een memorandum of understanding (MOU) gesloten voor de ontwikkeling van de productie van groene waterstof op Uniper’s Maasvlakte-locatie. Bij de start zal het gaan om een 100MW elektrolyse-installatie en met een toekomstige uitbreiding naar mogelijk 500MW.

Begin 2021 is er gestart met een gezamenlijke haalbaarheidsstudie. Het recente eindrapport van deze studie toont aan dat de Uniper-locatie op de Maasvlakte bij uitstek geschikt is voor grootschalige productie van groene waterstof met behulp van stroom van Noordzee-windparken. Het plan is om de waterstoffabriek van Uniper aan te sluiten op de HyTransport.RTM-pijpleiding door de Rotterdamse haven. Daarmee krijgt de Uniper-fabriek ook een verbinding met de nationale waterstofinfrastructuur en de Delta Corridor-buisleidingenbundel. Dit laatste project wil voorzien in de levering van waterstof aan chemieclusters in Moerdijk en Geleen (Chemelot) en aansluitend in Noordrijn-Westfalen.

“We zijn heel ambitieus om in nauwe samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam en andere partners onze Maasvlakte-site om te vormen tot een belangrijke schakel in de nieuwe Europese waterstof waardeketen. Er liggen heel veel kansen, niet alleen voor Uniper, maar ook voor diverse andere spelers in de keten. Samen kunnen we met duurzame waterstof de CO2-uitstoot in Rotterdam significant terugdringen.”

Yolande Verbeek, directeur van Uniper Benelux

Een belangrijke volgende stap in het Uniper-project betreft de ‘FEED’ studie (front-end engineering & design) die op dit moment wordt aanbesteed. Die studie duurt ongeveer negen maanden en levert een belangrijke verdiepingsslag op het conceptuele ontwerp van de elektrolyse-installatie, de planning van het project en een realistische begroting. Aan de hand van deze uitkomsten kan de eerste fase van deze unieke elektrolyse-fabriek worden aanbesteed aan diverse specialistische leveranciers en contractors. In de eerste fase (rond 2025) hebben de bedrijven de ambitie voor een 100MW installatie. In de toekomst willen ze die capaciteit uitbreiden naar 500MW.

Tegelijkertijd wordt binnenkort begonnen met de aanvraag van de benodigde vergunningen, het verkrijgen van (financiële) steun van diverse overheden, het sluiten van overeenkomsten met alle relevante partners in de waardeketen en de voorbereiding van een investeringsbesluit in 2022. 


Bron: Port of Rotterdam
Foto: ©Ivar Gosman

Categorieën: Elektrolyse

0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error:
%d bloggers liken dit: