Op 1 april 2022 openen volop subsidiemogelijkheden voor energie- en klimaatinnovatie. Deze subsidies stimuleren verschillende soorten innovatieprojecten: van haalbaarheidsstudies tot pilot- en demonstratieprojecten. 

Op de website van Rijksdienst voor Ondernemers Nederland worden op 1 april de DEI+, HER+, MOOI, TSE Industrie O&O en TSE Industrie studies regelingen opgesteld. Wees er als ondernemer snel bij, want sommige regelingen hebben een snelle doorlooptijd. Hieronder zetten we kort de vijf opengestelde regelingen uiteen.

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

De subsidieregeling DEI+ is er voor pilot- en demonstratieprojecten. Vanaf 1 april is er in totaal 58,6 miljoen euro beschikbaar voor dezelfde thema’s als in 2021. Denk bijvoorbeeld aan:

  • circulaire economie;
  • hernieuwbare energie;
  • en aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

De HER+ richt zich op vernieuwende projecten om de CO2-uitstoot in 2030 te verminderen. In de regelingen zijn thema’s als CO2-afvang en -opslag (CCS), bepaalde vormen van waterstofproductie en diverse warmteproductie opties opgenomen. De regeling is opengesteld tot en met 4 oktober 2022 en er is in totaal 20 miljoen euro beschikbaar.

Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling & Innovatie (MOOI)

Er komt nog eens 15 miljoen euro extra voor innovatieprojecten die helpen gebouwen CO2-vrij te maken. De MOOI-subsidie stimuleert onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Bij de MOOI Gebouwde Omgeving is er aanvullend aandacht voor circulariteit, luchtkwaliteit en natuur. 

TSE Industrie Onderzoek & Ontwikkeling (O&O)

In de TSE Industrie O&O-tender komt er van 1 april tot 17 mei in totaal 1,9 miljoen euro beschikbaar. Onderzoek en ontwikkeling projecten komen in aanmerking op thema’s als:

  • elektrificatie van processen;
  • CO2-vrije warmtesystemen;
  • klimaatneutrale brandstoffen;
  • en circulaire oplossingen in de industrie.
TSE Industrie studies

De regeling Topsector Energiestudies Industrie helpt industriële bedrijven de haalbaarheid van innovatieve pilot- of demonstratieprojecten te onderzoeken. De volgende drie studies zijn mogelijk: haalbaarheidsstudie, milieustudie en vergelijkbare studie. Het budget voor TSE Industrie studies is 10,6 miljoen euro.

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

Wij willen jullie ook vast attenderen op de SSEB regeling die per 9 mei 2022 opengesteld wordt. Deze regeling voor de bouwsector is ten behoeve investeringen in uitstootvrij bouwmaterieel, zoals graaf- en heimachines, betonmixers en bouwaggregaten. Daarnaast is er ook subsidie te verkrijgen voor het ombouwen van materieel op diesel naar waterstof of elektrisch. Voor deze regeling is tot en met 2030 totaal 270 miljoen euro beschikbaar, waarvan 20 miljoen euro in 2022.


Bron: RVO en Topsector Energie

Categorieën: Subsidie

0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

error:
%d bloggers liken dit: