Het consortium, Gridmaster genaamd, ontwikkelt een simulatiemodel waarin naar verschillende toekomstige energie-infrastructuren gekeken wordt. Het moet leiden tot kansrijke geïntegreerde investeringsplannen voor de energie-infrastructuur in de Rotterdamse haven. In de scenario’s wordt onder andere gekeken naar aardgas, waterstof en elektriciteit.

De energietransitie is volop in ontwikkeling en dat brengt grote onzekerheden met zich mee als het gaat om grote investeringen die nodig zijn in de infrastructuur voor duurzame energie. De benodigde energie-infrastructuur hangt sterk af van ontwikkelingen in de Rotterdamse haven. Omdat deze moeilijk te voorspellen zijn, is het lastig tot gedegen investeringsplannen te komen. Keuzes die nu gemaakt worden, kunnen bijvoorbeeld leiden tot onvoldoende infrastructuur of tot investeringen die onnodig blijken. De uitdaging is om zogenaamde adaptieve, robuuste investeringsplannen die toekomstbestending zijn te maken. 

Het project Gridmaster Haven Industrieel Cluster (HIC) Rotterdam moet leiden tot kansrijke geïntegreerde investeringsplannen voor de energie-infrastructuur in de Rotterdamse haven; denk aan aardgas, waterstof en elektriciteit. Er wordt een adaptief simulatiemodel van het energiesysteem van de Rotterdamse haven ontwikkeld waarmee de performance van investeringsplannen voor grote hoeveelheden verschillende (toekomst)scenario’s kan worden geanalyseerd. Met dit zogenaamde stresstesten wordt inzicht verkregen in de toekomstbestendigheid van een investering over bijvoorbeeld tien of dertig jaar.

Alle instrumenten, modellen en resultaten die in het kader van het project worden gecreëerd, worden openbaar gemaakt. Omdat het integrale energiesysteem in één gedigitaliseerd model is ondergebracht, biedt dit tevens veel onderzoeksmogelijkheden naar investeringen in andere delen van het energiesysteem, zoals de landelijke infrastructuur. Daar spelen immers vergelijkbare uitdagingen rond investeringen onder grote onzekerheid.

Het consortium van samenwerkende partijen dat het gehele spectrum van de energie-infrastructuurmarkt bedekt, bestaat uit TenneT, Gasunie, Stedin, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, SmartPort, Siemens Nederland, TU Delft, Quintel Intelligence en TNO.


Bron: Gasunie

Categorieën: Beleid

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error:
%d bloggers liken dit: