Havenbedrijf Rotterdam wil met de bedrijven Koole Terminals, Chiyoda Corporation en Mitsubishi Corporation vanaf 2025 miljoenen kilo’s waterstof importeren en opslaan. Hiervoor gaan ze gezamenlijk een haalbaarheidsstudie uitvoeren, waarbij de waterstof op basis van Methylcyclohexaan (MCH) opgeslagen en getransporteerd wordt.

Haalbaarheidsstudie

Bij Havenbedrijf Rotterdam lopen al een aantal onderzoeken naar het importeren van waterstof uit andere landen, zoals IJsland en Chili. Het havenbedrijf wil daarmee de energiepoort van Noordwest-Europa blijven. Samen met Koole Terminals, Chiyoda en Mitsubishi gaan ze onderzoek doen naar het op commerciële schaal importeren van waterstof naar een van de terminals van Koole in de Rotterdamse haven op basis van LOHC (liquid organic hydrogen carrier). De haalbaarheidsstudie neemt naar verwachting een jaar in beslag. Het is de ambitie van de betrokken bedrijven om in 2025 100.000 tot 200.000 ton waterstof per jaar te importeren en in 2030 300.000 tot 400.000 ton per jaar.

LOHC met tolueen en waterstof

In het onderzoek wordt er specifiek gekeken naar Chiyoda’s bewezen techniek voor opslag en transport van waterstof: SPERA Hydrogen™. Chiyoda bindt waterstof aan een de fossiele stof tolueen. Door dit te verbinden aan waterstof ontstaat MCH. Dit mengsel blijft vloeibaar tussen de -130 °C en 100 °C en kan daardoor onder omgevingstemperatuur en – druk behandeld worden. Het gedraagt zich als een gangbaar chemisch product, waardoor het op dezelfde manier vervoerd kan worden. Met de SPERA technologie is het weer mogelijk om uit MCH waterstof te halen. Als deze technologie wordt toegepast ontstaat er ook weer tolueen, dat opnieuw gebruikt kan worden.

Het grote voordeel van de SPERA technologie is dat alle bestaande tankers straks waterstof kunnen vervoeren. Daarnaast zijn de grote terminals waarin nu de olieproducten liggen opgeslagen straks inzetbaar voor het duurzame product.

Praktijktest SPERA Hydrogen™

In 2020 hebben Chiyoda, Mitsubishi, MITSUI & CO. LTD en Nippon Yusen Kabushiki Kaisha succesvol een demonstratieproject uitgevoerd met bovenstaande technologie. Daarbij werd in Brunei MCH geproduceerd en opgeslagen. In een tanker werd de MCH over een afstand van 5.000 km vervoerd naar Japan. Met de SPERA Hydrogen techniek is het omgezet naar waterstof en tolueen, waarna de tolueen terug naar Brunei is verscheept.

Rollen in onderzoek

Het Havenbedrijf richt zich op het aan het project verbinden van overzeese waterstofproducten en grote eindgebruikers in Noordwest-Europa. Koole Terminals onderzoekt het innoveren van haar terminal faciliteiten en het vervolgtransport naar eindgebruikers van de waterstof. Chiyoda Corporation levert de SPERA technologie. Mitsubishi Corporation, een van Japans belangrijkste handels- en investeringsmaatschappijen in de energiesector, richt zich op de commerciële ontwikkeling van het project met als doel het commercieel haalbaar maken van de totale keten.


Bron: Port of Rotterdam


1 reactie

Reinoud Kempen · 10 december 2022 op 16:04

Spera “HOPE” is huge! With small molten salt Thorium nuclear reactors, an infinite supply chain of reneweable H2 can be transported sustainably binding it to Tolueen. By this technique the circular social capital people planet, prosperity for the whole wold community hydrogen sociëty can finally come about. It will be like heaven on earth. No more exploitation of anything sentient nor the insentient environment!!!
Only upclycling, adding value to the well beïng of the world as a whole.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *