Om waterstof een significante bijdrage te laten leveren aan de energietransitie, zijn borging van veiligheid en bijpassende wet- en regelgeving en beleid een randvoorwaarde. Het evenement Waterstof Veiligheid Innovatie Programma (WVIP) draagt hieraan bij. Eind februari werd onder grote belangstelling door de NEN de kick off van dit programma georganiseerd.

Waterstof wordt al decennia gebruikt in de industrie, waarbij het de laatste jaren ook zijn intrede maakt in het publiek domein. Door gebruik binnen het nieuwe groep gebruikers levert dat nieuwe veiligheidsvraagstukken op.

Jan van Belzen, Burgemeester van Barendrecht als voorzitter van de stuurgroep WVIP gaf de aftrap van het WVIP. Met het WVIP wordt gewerkt aan het in kaart brengen, adresseren en borgen van de veiligheidsaspecten voor alle doelgroepen. Uit het evenement zijn de volgende resultaten gekomen:

  • Uniformiteit qua vergunningverlening
  • Kennis, expertise en informatie beschikbaar stellen voor hulpdiensten, andere professionele betrokkenen en gebruikers
  • Complete inventarisatie van (potentiële) knelpunten, qua wet- en regelgeving en aanvullende administratieve documenten, zoals normen en protocolbladen, inclusief aanbevelingen
  • Geïdentificeerde veiligheidsaspecten en -risico’s binnen een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu
  • Toepassing van kennis en ‘lessons learned’ uit (internationale) projecten, bedrijven/instanties en overheden

Alle inspanningen hebben tot doel (technologische) innovaties op het gebied van waterstofveiligheid voor de toepassing van waterstof binnen de elektriciteitssector, mobiliteit, transport, industrie en de gebouwde omgeving te stimuleren.


Bron: NEN

Categorieën: Veiligheid

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: