Acht maanden lang testte het H2@Home-consortium een waterstofinstallatie in het DreamHûs, een replica jaren-70 woning die aangesloten was op een ondergronds waterstofnet. De proefopstelling op The Green Village van de TU Delft heeft aangetoond dat een woning en het tapwater prima op een veilige manier te verwarmen is met waterstof.

DreamHûs

Het H2@Home project bestond uit het ontwerpen, realiseren en beheren van een binnenhuisinstallatie voor waterstofgas, waarmee een bewoonde jaren 70-woning werd verwarmd en tapwater werd opgewarmd. Deze binnenhuisinstallatie is aangesloten op de WaterstofStraat. Dit is een straat op het fieldlab van The Green Village waarin een lokaal netwerk met niet-geodoriseerd waterstofgas ligt.

De proef toont aan dat het zeer goed mogelijk is om een binnenhuisinstallatie, vergelijkbaar met een aardgasinstallatie, via een H2-net met waterstof te voeden en in een H2-ketel te verbranden. Tijdens de proef is de veiligheid van de bewoners nooit in gevaar is geweest. Zij hebben zich altijd veilig en comfortabel gevoeld. De onderzoekers geven aan dat met bestaande materialen en een H2-ketel een veilige installatie gerealiseerd is. Er hebben zich geen problemen met lekkage voorgedaan.

“De belangrijkste uitdaging voor H2 ligt niet in de techniek. Naast de beschikbaarheid van groene waterstof is de acceptatie door de bevolking en overheden essentieel. Iedereen moet nog wennen aan waterstof en de gevolgen die toepassing specifiek voor hem of haar heeft. Die acceptatie moet leiden tot goede, werkbare en betaalbare regelgeving rondom het gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving. Hier moeten we aan werken door veel te testen en duidelijk te communiceren, niet alleen tussen experts onderling, maar ook ver daarbuiten.”

Ben Mureau, H2@Home
Technische en projectmatige bevindingen

De installatie is succesvol in bedrijf genomen. De installatie is meerdere keren uit bedrijf geweest. De oorzaken hiervoor waren oplosbaar en verklaarbaar. De belangrijkste bevindingen uit het eindrapport zijn:

  • spoelen vereist goede apparatuur, goede procedures en gedegen opleiding;
  • er is geen verschil geconstateerd in bewonersbeleving, noch in het ervaren comfort noch met betrekking tot stromingsgeluiden;
  • alle gebruikte materialen en appendages functioneerden naar behoren, ook de afsluitbare regelaar;
  • het toetreden van lucht in het systeem vraagt nader onderzoek.

Naast deze bevindingen van technische aard merkte de onderzoekers nog enkele projectmatige bevindingen op:

  • het verkrijgen van een vergunning voor een pilotproject kan moeizaam zijn en de vaart uit een project halen. Het is goed hier vooraf rekening mee te houden.
  • het is van groot nut geweest dat zeer diverse partijen in dit project hebben samengewerkt: installateurs, leveranciers van alle onderdelen, netbeheerders, kennisinstituten: samen waren we in staat de puzzelstukjes bij elkaar te leggen.
Projectoverzicht

Naast de waterstofpilot zijn er nog dertien innovatieve duurzaamheidsoplossingen getest op The Green Village bij drie DreamHûzen. Onderstaande video laat in vogelvlucht alle projecten zien.


Bron: persbericht H2@Home, DreamHûs en The Green Village

Categorieën: Gebouwde omgeving

0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error:
%d bloggers liken dit: