Net als grijze waterstof, wordt blauwe waterstof gemaakt is uit methaan (aardgas) en water.

Door methaan te mengen met water en dit sterk te verhitten (700-1100 graden), komt waterstof vrij.

De chemische reactie is: CH4 + 2H2O + energie –> 4H2 + CO2

Het verschil met grijze waterstof, is dat bij blauwe waterstof, het grootste deel van de vrijgekomen CO2 (80-90%) wordt opgevangen.

Deze productiemethode wordt ook wel CSS genoemd (Carbon Capture & Storage). Vanwege de productiemethode noemt men deze waterstof  ‘blauwe waterstof’. Het is echter precies hetzelfde gas als wanneer je een andere productiemethode gebruikt.

Categorieën: