De VEMW stelt in de position paper waterstof  dat de inrichting van een markt voor klimaatneutrale waterstof kansen biedt voor de industrie. Zij hebben het rapport aangeboden aan de Tweede Kamer en het ministerie van EZK.

VEMW is de Nederlandse vereniging voor zakelijke energie- en watergebruikers. Zij voorzien dat waterstof op de langere termijn een belangrijk onderdeel uitmaakt van de energiemix. Het kan de energie- en industrietransitie naar een klimaatneutrale energie- en grondstoffenvoorziening in belangrijke mate ondersteunen. VEMW wil graag met de overheid en andere stakeholders in overleg hoe ze de noodzakelijke ontwikkelingen doeltreffend en doelmatig kunnen uitvoeren en de kansen van waterstof kunnen verzilveren.

Er is door de VEMW het rapport ‘position paper waterstof’ opgesteld. Hierin stellen ze de volgende vier adviezen voor:

  • Stevige stimulering waterstofeconomie is nodig om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te bereiken
  • Ontwikkel waterstoftransport infrastructuur via organische, evolutionaire aanpak
  • Organiseer en orden een betrouwbare en betaalbare klimaatneutrale waterstofvoorziening
  • Ontwikkel wet- en regelgeving voor waterstof

Bron: VEMW

Categorieën: Beleid

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error:
%d bloggers liken dit: