Rotterdam The Hague Airport (RTHA) bereidt zich voor op de toekomst en zet in op het faciliteren van duurzamere vormen van vliegen. De luchthaven richt zich de komende jaren onder andere op het faciliteren van proeven op het gebied van waterstof aangedreven luchtvaart. Om deze proeven te faciliteren wil de luchthaven een waterstof opslagfaciliteit ontwikkelen. De benodigde vergunningen hiervoor zijn afgelopen donderdag aangevraagd.

Verduurzaming luchtvaart

De verduurzaming van de luchtvaart kent de volgende drietal richtingen:

  1. Duurzame luchtvaartbrandstoffen (Sustainable Aviation Fuel – SAF) – brandstoffen die bijgemengd kunnen worden in bestaande vliegtuigen.
  2. Batterij-elektrisch vliegen – waarbij accu’s als energiedrager in het vliegtuig gebruikt worden.
  3. Waterstof-aangedreven vliegtuigen – een duurzamere energiedrager waar de vliegtuigindustrie veel potentie in ziet.

Voor RTHA zijn alle drie de richtingen relevant, echter de focus is op waterstof aangezien dit een belangrijk speerpunt is in de regio Rotterdam. Zo zet de Rotterdamse haven bijvoorbeeld vol in op het produceren en importeren van (groene en blauwe) waterstof.

Faciliteren van vliegen op waterstof

Om de waterstof-aangedreven vliegtuigen in de toekomst te kunnen faciliteren op luchthavens zijn aanpassingen aan de infrastructuur en operatie op de luchthaven noodzakelijk.

RTHA start dit jaar met de ontwikkeling van een opslagfaciliteit en bijbehorende tank voor 125 liter vloeibare waterstof. Vervolgens komt er een proef waarbij de HYDRA II drone van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) zal vliegen op waterstof. De HYDRA II wordt gebruikt als test platform voor vliegen op waterstof. De drone wordt in dit onderzoekstraject gezien als ‘vliegtuig’ om te ervaren welke operationele aspecten er komen kijken bij waterstof-aangedreven vliegtuigen en bij het opslaan van waterstof op het luchthaventerrein. In een latere fase kan de opslagfaciliteit gebruikt worden door andere partijen die vliegtuigen ombouwen naar waterstof-aangedreven vliegtuigen, zoals het NLR, AeroDelft en Rolls-Royce. De eerste proef maakt onderdeel uit van het Europese Green Deal programma TULIPS. 

Veiligheid

Er is in opdracht van RTHA onderzoek gedaan door Royal Haskoning  DHV naar de veiligheidsafstanden t.o.v. de opslagfaciliteit en tankwagen, waaraan voldaan dient te worden ten opzichte van (kwetsbare) gebouwen en locaties in de omgeving. Deze afstanden blijven binnen de inrichtingsgrens en voldoen hiermee aan het actuele landelijke en lokale toetsingskader.  

Daarnaast zijn de opslagfaciliteit en bijbehorende tank reeds uitvoerig getest bij het NLR in Marknesse. De installatie ligt op ruime afstand van overige activiteiten en de luchthavenbrandweer zal in de komende periode specifieke trainingen volgen op het gebied van waterstof. Zo bereiden wij onze organisatie voor op de toekomst.

Aanvraag vergunning

Om de opslagfaciliteit te kunnen ontwikkelen en de bijbehorende proeven te kunnen starten, is een ‘wijziging omgevingsvergunning milieu’ nodig. Het maakt onderdeel uit van de bestaande milieuvergunning. RTHA heeft de aanvraag voor deze vergunning ingediend bij de Gemeente Rotterdam en hoopt per begin 2024 te kunnen starten met de ontwikkelingen op het gebied van waterstof.


Bron: Rotterdam The Hague Airport

Categorieën: Vliegen

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *