Het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) heeft in opdracht van het Programma Impuls Omgevingsveiligheid een bestuurlijke handreiking geschreven voor het vergunningverleningsproces van waterstoftankstations.

In het ‘Convenant stimulering waterstofmobiliteit’ is afgesproken dat er 50 waterstoftankstations in 2025 komen. Het H2 Platform verwacht een groei van het aantal tankstations naar 210 in 2030. Bestuurders en hun adviseurs krijgen te maken met vergunningsaanvragen voor het oprichten en in gebruik nemen van al die nieuwe waterstoftankstaions. Het IFV heeft ter ondersteuning het document ‘Bestuurlijke handreiking vergunningverlening waterstoftankstations’ opgesteld . Het document adresseert op heldere wijze de relevante zaken voor bestuurders en vergunningverleners. Het vormt een goede bijdrage aan een soepele introductie van waterstof in het publieke domein.

De bestuurlijke handreiking gaat alléén in op de fysieke veiligheidsaspecten voor de aanwezigheid van een waterstoftankstation en dan met name op de externe veiligheid. Voor een integrale afweging moeten echter ook andere aspecten beschouwd worden, zoals geluid, trillingen en emissies naar bodem en water. Voor de fysieke veiligheidsaspecten gaat de handreiking uit van de huidige wet- en regelgeving, maar hij anticipeert ook op de komst van de Omgevingswet.

_____________________

Bron: Instituut Fysieke Veiligheid

Categorieën: Tanken

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: