Afgelopen week hebben negen partijen hun samenwerking bekrachtigd in een intentieovereenkomst om te werken aan de realisatie van aardgasvrij Stad aan ‘t Haringvliet. Ze gaan onderzoeken of Stad aan ‘t Haringvliet de overstap kan maken van aardgas naar groene waterstof.

Betrokken inwoners

Tijdens een feestelijk moment is afgelopen week de ondertekende intentieovereenkomst aangeboden aan inwoners van Stad aan ’t Haringvliet. Stad Aardgasvrij is een initiatief van inwoners van Stad aan ‘t Haringvliet. Een groep van vijftien zeer betrokken inwoners zijn in de afgelopen tijd aan de slag gegaan met de vragen die leven over groene waterstof. Op de site stadaardgasvrij delen ze alle informatie en worden er workshops aangeboden.

Wethouder duurzaamheid Tea Both-Verhoeven benadrukt “Het is mooi om dit initiatief in een behoorlijk snel tempo zich te zien ontwikkelen. We zien dat veel inwoners zich erachter scharen, meewerken en meedenken. Er is nog veel werk te verrichten, maar tegelijkertijd worden er ook mooie – én grote – stappen vooruitgezet.” 

Samenwerking

De intentieovereenkomst is ondertekend door: Coöperatie Deltawind, Eneco, Gasunie, Greenpoint Group, Hygro, Oost West Wonen, provincie Zuid-Holland, netbeheerder Stedin en de gemeente Goeree-Overflakkee. Met de ondertekening van de intentieverklaring wordt een grote vervolgstap gezet naar een aardgasvrije stad. Elke partij heeft zijn eigen rol in de komende onderzoeksperiode om te kijken wat er nodig is om de overstap naar groene waterstof te maken. Een belangrijke voorwaarde voor de inwoners is wel dat waterstof niet duurder zal zijn dan aardgas.

Programma Aardgasvrije Wijken

De gemeente heeft in een april een aanvraag ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om het project Stad Aardgasvrij deel te laten zijn van het Programma Aardgasvrije Wijken. Dit is een Rijksprogramma waarbij pionierende wijken met financiële steun een aardgasvrije wijk realiseren. De uitslag van de subsidieaanvraag wordt eind september 2020 verwacht. 

Groene waterstof

Lokale groene waterstof productie is volgens de partijen op Goeree-Overflakkee haalbaar omdat op het eiland meer elektriciteit wordt geproduceerd dan verbruikt. Daarnaast wordt er door een samenwerkingsverband bestaande uit Deltawind, Eneco en HYGRO gekeken naar de inzet van een waterstofwindturbine die zeer effectief waterstof produceert. Voor de leveringszekerheid wordt vanuit een tweede locatie door de Greenpoint Group waterstof geproduceerd op het energie park. Gasunie, Stedin en de producenten werken samen aan het concretiseren van een basisontwerp dat is opgesteld bij het indienen van de aanvraag (voor een financiële bijdrage) voor het Programma Aardgasvrije wijken.


Bron: Goeree Overflakkee

Categorieën: Gebouwde omgeving

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *