Een ammoniakkraker is een realistische en veilige optie voor grootschalige waterstofimport in de haven van Rotterdam. Dat is de conclusie uit een haalbaarheidsstudie die adviesbureau Fluor in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam en 17 bedrijven uit de regio heeft uitgevoerd.

In de studie van adviesbureau Fluor is een inventarisatie gemaakt van beschikbare, bewezen technologieën voor het omzetten van (geïmporteerde) ammoniak naar waterstof en een analyse gemaakt van de veiligheid, benodigde ruimte, kosten, logistieke implicaties en verwachte emissies van een grootschalige ammoniak-kraker. Daarbij is gebruik van één centrale kraker en opslaglocatie vergeleken met het opzetten van meerdere, gedecentraliseerde krakers of opslagpunten.

De analyse laat zien dat er meerdere bewezen technieken beschikbaar zijn die grootschalig kunnen worden ingezet. Ook past een ammoniak-kraker binnen de veiligheidscontouren van de haven en beschikt het industriële cluster in Rotterdam over de benodigde ervaring en kennis voor de veilige opslag en transport van ammoniak.

Fluor verwacht dat een centrale grootschalige kraker in lagere kosten resulteert dan een decentrale aanpak, met name dankzij schaalvoordelen en efficiëntere opslag en transport van de waterstof. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat er voor een fabriek op deze schaal een terrein van 200 tot 450 duizend vierkante meter nodig is

Een ammoniak-kraker stoot geen broeikasgassen uit en slechts minimale hoeveelheden stikstofoxiden (NOx). Er zijn daarom ook experts die de voorkeur geven aan vervoer van vloeibare waterstof waarbij ook geen NOx vrijkomt. Lees voor informatie over ammoniak ook ons artikel ‘Ammoniak als waterstofdrager: vloek of zegen?‘ eens.

De deelnemers zijn op basis van de studie in gesprek over eventuele vervolgstappen en projecten.


Bron: Port of Rotterdam


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *