VoltH2 is van plan om een 50 MW waterstoffabriek in Delfzijl te bouwen. Met deze fabriek wil het de waterstofcluster van Groningen Seaports verder versterken en bijdrage aan de versnelling van de energietransitie van de industrie in Oost-Groningen.

VoltH2 legt zich toe op het ontwerp, de ontwikkeling, bouw en uitbating van groene waterstoffabrieken in Europa. De eerste twee productiefaciliteiten worden momenteel ontwikkeld in Vlissingen en Terneuzen. Deze fabrieken zullen naar verwachting operationeel zijn in 2025. Deze week heeft het bedrijf haar plannen onthuld voor een 50 MW waterstoffabriek in Noord-Nederland. Als alles volgens plan verloopt, zullen ze in 2024 beginnen met de bouw in Delfzijl.

We beschikken nu over een terrein (drie hectare) in Delfzijl, aan de buitenkant van de haven. De locatie is logistiek heel interessant: we zitten dichtbij een uitvalsweg met aan de ene kant een hoogspanningsstation van TeNNeT en aan de andere kant een waterzuiveringsstation dat op termijn een van onze restproducten – zuurstof – kan afnemen. En er zijn in en rond deze haven heel wat bedrijven met een grote waterstofbehoefte”.

André Jurres, Managing Director van VoltH2

Groningen Seaports profileert zich met diverse groene waterstofprojecten als een van dé waterstofhubs van Nederland. Een consortium onder aanvoering van HYCC werkt in project DJEWELS aan de ontwikkeling van een 20 MW waterstofinstallatie. Het project van VoltH2 heeft meer dan de dubbele capaciteit voor ogen.

De elektrolyse installatie zal groene waterstof produceren uit windenergie. Het terrein is vastgeklonken, maar er moet nog veel gebeuren voordat de fabriek er zal staan. Er is al gestart met de voorbereiding voor de vergunningsaanvraag en deze wordt naar verwachting eind 2022 afgegeven. Rond de zomer van 2023 hoopt men de vereist financiering van 80 tot 100 miljoen euro rond te hebben. Op ze vroegst kan er dan vanaf 2024 begonnen worden met de bouw.


Bron: VoltH2


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: