De Europese Commissie heeft deze week gedetailleerde regels voorgesteld om te bepalen wat hernieuwbare waterstof in de EU is. Deze wetten maken deel uit van een breed EU-regelgevingskader voor waterstof, dat investeringen in energie-infrastructuur en staatssteunregels omvat, en wetgevingsdoelstellingen voor hernieuwbare waterstof voor de industrie- en vervoerssector.

Na een ruim drie jaar is bekend wat in de Europese Unie als groene waterstof wordt beschouwd. De Europese Commissie heeft hiervoor wetten opgesteld en vastgelegd in twee gedelegeerde verordeningen. Deze twee wetten houden onderling verband en beide zijn noodzakelijk om de brandstoffen mee te tellen voor het streefcijfer van de lidstaten op het gebied van hernieuwbare energie.

Additionaliteitsbeginsel

In de eerste gedelegeerde handeling heeft de Commissie het additionaliteitsbeginsel voor waterstof, zoals vastgelegd in de RED van de EU, verduidelijkt. Elektrolysers zullen moeten worden aangesloten op nieuwe hernieuwbare elektriciteitsproductie, die volgens de commissie erop gericht is ervoor te zorgen dat de opwekking van hernieuwbare waterstof een toename van het volume van hernieuwbare energiecapaciteit stimuleert.

Om rekening te houden met bestaande investeringsverbintenissen en de sector in staat te stellen het nieuwe kader aan te passen, heeft de Commissie gezegd dat de regels geleidelijk zullen worden ingevoerd.

Ruimte voor kernenergie

De tweede gedelegeerde handeling biedt een methode voor het berekenen van broeikasgasemissies gedurende de levenscyclus voor renewable fuels of non-biological origin (RFNBO’s), rekening houdend met upstream-emissies, emissies die verband houden met het onttrekken van elektriciteit van het net, verwerking en transport naar eindgebruiker.

De methodologie verduidelijkt ook hoe de broeikasgasemissies van hernieuwbare waterstof of derivaten daarvan moeten worden berekend in het geval dat het wordt gecoproduceerd in een faciliteit die fossiele brandstoffen produceert. In één van de voorwaarde staat dat elektriciteit als hernieuwbaar kan worden beschouwd als de intensiteit van de koolstofemissie tijdens de productie ervan minder dan 18 gCO2eq/MJ. Deze voorwaarde zou voor Frankrijk ruimte bieden om waterstof uit kernenergie ook als groen te beschouwen.

Aanvaarden of verwerpen

De handelingen worden nu door de Europese Commissie verstuurd aan het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. Die hebben 2 maanden de tijd om ze nader te bestuderen en de voorstellen te aanvaarden of te verwerpen.


Bron: Europese Commissie

Categorieën: Beleid

2 reacties

dr. j. lubach · 20 februari 2023 op 13:01

Eindelijk ; en redelijk snel, maar 3 jaar. En nu verder, hopelijk niet al te traag en zeker geen 5-10 jaar zoals teveel andere redelijke alternatieven ondervonden en vaak ondervinden. Want: wie geen fouten durft te maken zal nooit iets goeds kunnen vinden!

    Paul · 27 februari 2023 op 15:47

    Dit is een hoopvolle ontwikkeling

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *