Van CO2 is het inmiddels bekend dat het als broeikasgas zorgt voor de opwarming van de aarde. Maar wat is er eigenlijk bekend over waterstof? En welke risico’s lopen we wellicht?

De belangrijkste broeikasgassen in de atmosfeer zijn waterdamp, koolstofdioxide, methaan, lachgas en ozon. Deze gassen zorgen ervoor dat de aarde z’n temperatuur kan vasthouden. Op zich zijn deze gassen dus erg nuttig. Zonder broeikasgassen zou de gemiddelde temperatuur op Aarde immers zo’n 33 graden lager zijn: –18 °C in plaats van de huidige +15 °C. Maar hoe meer er van deze gassen bijkomen, deste hoger de gemiddelde temperatuur wordt: de aarde warmt op.

Methaan

Het meest bekende broeikasgas is CO2. Echter wat minder mensen weten, is dat het effect dat methaan (CH4) op de aardwarmte heeft , tot 28x groter is dan dat van CO2. Hiermee is methaan voor 25% verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. Bovendien komen we er steeds meer achter hoeveel methaan er jaarlijks de atmosfeer in komt. En dit heeft niet alleen natuurlijke oorzaken, maar wordt ook veroorzaakt door bijvoorbeeld lekkages bij olie en gasvelden.

Hydroxyl radicalen

Nog relatief onbekend zijn de gevolgen van het vrijkomen van waterstofgas in de atmosfeer op het broeikaseffect. Website The Conversation ging op onderzoek uit. Hun conclusie: Het toenemende gebruik van waterstof kàn de opwarming van de aarde erger maken.

Maar hoe komen ze tot deze conclusie? Dat zit namelijk zo: In de atmosfeer reageren ozon (O3) en waterdamp (H2O) met zonlicht. Hierdoor ontstaan zgn. hydroxyl radicalen: OH . Dit zijn sterke oxidanten die vervolgens reageren met andere broeikasgassen, zoals methaan. En doordat deze reacties plaatsvinden, neemt de hoeveelheid methaan in de atmosfeer af.

Het blijkt echter dat ook waterstofgas reageert met deze hydroxyl radicalen. Hierdoor blijven er in theorie minder hydroxyl radicalen over om het methaan in de atmosfeer af te breken. En blijft er dus meer van het broeikasgas methaan over dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Waterstof draagt dus niet rechtstreeks bij, maar kan ervoor zorgen dat minder broeikasgassen worden afgebroken.

Voorkom lekkage

Ook onderzoekers van een aantal Britse Universiteiten wijzen op de risico’s van waterstofgas lekkage. En de kansen op lekkage stijgen aanzienlijk bij een steeds breder gebruik van waterstof. Hun oproep is om vooral het vrijkomen van waterstofgas zoveel mogelijk te voorkomen. Wanneer we hierin slagen dan kan in hun ogen waterstof een aantrekkelijk alternatief worden voor te toekomstige vervanging van fossiele brandstoffen.


Bron: The Conversation

Categorieën: Milieu

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error:
%d bloggers liken dit: