De afgelopen twee jaar heeft Hylife Innovations in het duurzame Innovathuis ervaring opgedaan met waterstof. De ervaringen uit de pilot gaan ze gebruiken voor het ontwikkelen van een duurzaam woonerf met 17 woningen.

Innovathuis

In september 2019 waren wij bij de opening van het Innovathuis in Stad aan ’t Haringvliet. In dit huis zijn innovatieve en duurzame oplossingen gecombineerd in één woonhuis. Zo tref je in het huis onder meer aan: een waterstofsysteem, een energieopslagsysteem, een circulaire douche en een slim ventilatiesysteem. Wij waren benieuwd naar de ervaringen uit de pilot en hebben met Jean-Paul Scheurleer en Niels de Smet van Hylife Innovations teruggekeken op het project en de toekomstplannen die er zijn.

Pilot ervaringen

In het begin van het project werd aangelopen tegen weerstand van omwonenden. De grootste angst van de omgeving was met name de 24 waterstofcilinders (totaal 1.200 liter) in de achtertuin van het Innovathuis. In die cilinders werd de waterstof onder 30 bar opgeslagen voor overbrugging van seizoenen. Om het sentiment te kantelen is Hylife in gesprek gegaan met wijkbewoners om uit te leggen wat er precies gebeurt in het huis en welke veiligheidsaspecten aanwezig zijn. De gesprekken hebben een positieve impuls gegeven, waardoor de omgeving het project steunde en er een omgevingsvergunning voor waterstoftoepassing werd afgegeven zonder bezwaren en zienswijzen.

“We hebben tijdens de pilot de Solenco Powerbox met katalytische verwarmingseenheid uitvoerig kunnen testen” vertelt Jean-Paul. “Helaas was het door de COVID-19 pandemie niet mogelijk om ook te testen met ‘echte’ bewoners in het huis. De tests zijn nu uitgevoerd door monteurs die de werking van de systemen beoordeeld hebben.”

Project afgerond

In juni 2021 is de woning ontdaan van de waterstofinstallatie en andere innovaties om geschikt te maken voor verkoop. Inmiddels is de woning verkocht en doen de zonnepanelen op het dak nog steeds hun werk.

“Het was erg motiverend om met innovatieve bedrijven aan het project te werken. Het gaf mij enorm veel energie. Waterstofsysteem inzetten op woningniveau is een kostbare aangelegenheid. Het is een nichemarkt. Wij kwamen tot de conclusie dat een wijkbenadering met een mix van technologieën een beter alternatief is om de energietransitie aan te pakken” zegt Jean-Paul.

Duurzame energiecentrale voor gebouwde omgeving

Met de leermomenten uit het Innovathuis heeft Hylife het Innovahub concept ontwikkeld. Dit is een multifunctioneel energiestation dat de vraag en het aanbod van duurzame energie op wijkniveau zoveel mogelijk op elkaar afstemt. Het doel van de hub is duurzame energie zoveel mogelijk direct te gebruiken en alleen overschotten op te slaan. Als er aanbod is van zonne- en windenergie zal het systeem op afstand direct apparatuur (o.a. wasmachine of droger) in de woning aanzetten of auto’s opladen. Eventuele overtollige duurzame energie wordt naast de woonwijk omgezet in accu’s en waterstof en de warmte die daarbij vrijkomt wordt opgeslagen voor later gebruik.

Proefproject met Innovahub

Vol trots vertelt Niels over een aanstaand project waar de eerste Innovahub toegepast gaat worden. Het systeem zal in het 3e kwartaal 2022 in gebruik genomen worden bij een twintig stuks woningen in een mix van bestaande en nieuwbouwwoningen. Om een goed referentiekader te hebben is gekozen voor de volgende drie woningsoorten: 2 onder 1 kap, appartement en rijtjeswoning. Er wordt gewerkt met een warmtenet voor transport van warmte en koeling. Tevens komt er een experience center om kennis te vergaren inzake waterstoftechnologie. In dit experience center komt één (of meerdere) katalytische waterstofketel(s) te hangen. Mobiliteit wordt bi-directioneel geïntegreerd, het project kent geen enkele uitstoot van C02 en/of Stikstof (NOX) op het gebied van wonen en mobiliteit.

De InnovaHub krijgt ook een aansluiting op het elektriciteitsnet, zodat energie levergarantie geborgen is. Door de inzet van het slimme energiesysteem kan netcongestie voorkomen worden. 

Wij gaan deze ontwikkeling op de voet volgen en zullen jullie op de hoogte brengen als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Onderstaande video geeft uitleg over de Innovahub.

Categorieën: Gebouwde omgeving

0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

error:
%d bloggers liken dit: