Het transport van goederen met binnenvaartschepen op waterstof op de transportcorridor tussen Rotterdam en Genua is een stap dichterbij gekomen. Het samenwerkingsverband RH2INE heeft van de Europese Commissie een half miljoen Euro subsidie gekregen voor verder onderzoek.

In RH2INE (Rhine Hydrogen Integration Network of Excellence) werken een twintigtal partijen samen, waaronder overheden en bedrijven die het gebruik van waterstof mogelijk willen maken. Het doel is in 2024 minimaal 10 schepen op waterstof te laten varen op de belangrijkste handelsroutes tussen de Rotterdamse haven en Keulen. Deze vaarroute staat beter bekend als de Rijn-Alpencorridor. Drie waterstofvulstations zijn nodig langs de route om de binnenvaart te voorzien van brandstof. In de jaren daarna moet dat aantal worden uitgebreid zodat het goederenvervoer tot aan Genua (Italië) waterstof kan gebruiken.

De Europese Commissie heeft een half miljoen subsidie toegekend voor verder onderzoek. De provincie Zuid-Holland, de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, en de havens van Rotterdam, Duisburg en RheinCargo dragen zelf ook een half miljoen bij aan het onderzoek.

De Europese subsidie wordt gebruikt voor onderzoek naar welke waterstofvulstations het meest geschikt zijn, de waterstoftechniek, benodigde wetgeving in de verschillende landen en locaties om schepen te laten varen op waterstof. Via RH2INE willen de partijen ook van elkaar leren. Ze doen dat door kennis uit te wisselen van productie, distributie en tot het gebruik ervan in schepen.

“Waterstof maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de toekomstige economie en is voor zwaar transport op langere afstanden een van de oplossingen voor schoner vervoer”, vertelt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Floor Vermeulen van verkeer en vervoer. “Om dit voor elkaar te krijgen heb je elkaar nodig en ik ben trots op de partijen die zich hebben aangesloten. Van productie, distributie tot afname. Deze subsidie zie ik als een stimulans waarmee Europa aangeeft dat we op de goede weg zijn. Het sluit ook aan bij de ambitie van Zuid-Holland voor een betere balans tussen mobiliteit en een prettige leefomgeving.”

Bron: Port of Rotterdam

Categorieën: Scheepvaart

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *