Na 271 dagen zijn VVD, D66, CDA en ChristenUnie het eens geworden over een nieuw coalitieakkoord. UIteraard zijn we benieuwd of waterstof een plek in het nieuwe akkoord heeft gekregen. En ja, 3x zelfs

Een coalitieakkoord is een lijst met afspraken tussen de politieke partijen. Die partijen willen samen een nieuw kabinet vormen: RUTTE IV. Het stuk laat zien welke koers het nieuwe kabinet de komende 4 jaar wil gaan varen. En daarom is het voor de verdere uitrol van waterstof in de energietransitie, dat waterstof in dit document wordt genoemd. Vanmiddag is het coalitieakkoord dan eindelijk gepresenteerd en openbaar gemaakt. Wij keken in hoeverre waterstof wordt genoemd. We kwamen het 3x tegen in de tekst.

Klimaat- en transitiefonds

Allereerst wordt waterstof genoemd onder kop Klimaat en Energie.

Hierin staat dat het nieuwe kabinet de klimaatdoelstelling van maximaal 1,5 graad van het Klimaatakkoord van Parijs wil nastreven en de wil heeft om biodiversiteit te versterken. Dit kabinet wil huishoudens en gemeenschappen, bedrijven en coöperaties en dorpen en steden in staat stellen deze duurzame omslag te maken. We zorgen ervoor dat iedereen mee kan doen, de vervuiler betaalt en dat niemand achterblijft.

Een van de maatregelen dat hiervoor wordt genoemd, is de instelling van een klimaat en transitiefonds:

Een klimaat- en transitiefonds van €35 mrd voor de komende 10 jaar, aanvullend op de huidige Subsidieregeling Duurzame Energie SDE++, helpt om de benodigde energie-infrastructuur (elektriciteit, warmte, waterstof en CO2) aan te leggen, de groene industriepolitiek te verwezenlijken en de mobiliteit en de gebouwde omgeving te verduurzamen .

Produkie en import opschalen

Ook onder het kopje ‘energiemix’ komen we waterstof tegen:

Het nieuwe kabinet wil de overstap gaan maken naar energiebronnen die geen broeikasgassen uitstoten en ze zetten in op energiebesparing. Zo werken ze na 2030 snel toe naar een volledig klimaat neutrale energievoorziening. Daarmee dringen ze snel fossiele brandstoffen terug en borgen tegelijkertijd de leveringszekerheid en betaalbaarheid.

Hiervoor is onder meer de verdere productie en import van waterstof nodig:

We stimuleren het aanbod van hernieuwbare energiebronnen, door in te zetten op extra wind op zee, zon-op-dak, aardwarmte, groen gas en aquathermie. Tegelijkertijd schalen we de productie en import van waterstof op.


Waterstofproductie uit kernenergie

Tenslotte wordt in het coalitieakkoord gesteld dat ook elektriciteit uit kerncentrales ingezet kan worden voor de productie van waterstof.

Kernenergie kan in de energiemix een aanvulling zijn op zon, wind en geothermie en kan worden ingezet voor de productie van waterstof. Ook maakt het ons minder afhankelijk van de import van gas. Daarom blijft de kerncentrale in Borssele langer open, met uiteraard oog voor de veiligheid. Daarnaast zet dit kabinet de benodigde stappen voor de bouw van 2 nieuwe kerncentrales. Dat betekent onder andere dat wij marktpartijen faciliteren bij hun verkenningen, innovaties ondersteunen, tenders uitzetten, de (financiële) bijdrage van de overheid bezien, wet- en regelgeving waar nodig in orde maken. Ook zorgen we voor veilige, permanente opslag van kernafval.

Waterstof verkiezingbeloftes’s grotendeels ingelost

Hiermee lijkt op gebied van waterstof de voornemens uit de verkiezingsprogramma’s van D66, VVD en Christenunie hun weg grotendeels te hebben gevonden naar het akkoord. Het CDA noemde waterstof niet in haar programma. Als je benieuwd bent naar wat de partijen voor voornemens in hun programma’s hadden staan, kan je deze teruglezen in onze waterstof stemwijzer die we voor de Tweede kamer verkiezingen van Maart 2021 hadden gemaakt.

Bron: Coalitieakkoord 2021

Categorieën: Beleid

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: