Om de binnenvaart te verduurzamen hebben SolarDuck en Voyex een R&D-samenwerking opgezet om emissievrij varen op waterstof mogelijk te maken met ‘waterstofolie’. Binnenkort komt er bij Dekker in IJzendoorn een proefopstelling van een drijvend zonne-eiland die energie levert voor het produceren van waterstof.

Zonne-eiland

SolarDuck levert het zonne-eiland van vier aan elkaar gekoppelde platforms met elk 39 zonnepanelen. Deze modulaire platforms zijn geschikt voor op zee, en zullen eerst getest worden op de Waal op de effecten van stroming en wind. De platforms wordt gebouwd in Gorinchem en zullen in z’n geheel begin april stroomopwaarts naar de werkhaven van Dekker in IJzendoorn versleept worden.

Waterstofolie

Het drijvende zonne-eiland, dat 65 kilowatt aan piekvermogen produceert, is aangesloten op een 10 kilowatt elektrolyser waarmee waterstof wordt geproduceerd. De waterstof wordt gekoppeld aan een ‘Liquid Organic Hydrogen Carrier’ (LOHC), een olie-achtige vloeistof dat als drager voor de waterstof dient. Het voordeel is dat deze substantie onder dezelfde atmosferische omstandigheden als bijvoorbeeld diesel vervoerd kan worden. Daarnaast is het niet-ontvlambaar en niet explosief. De energiedichtheid is 55 KG H2/m3.

Aan boord van het schip komt de waterstof vrij uit de waterstofolie door het toepassen van warmte en druk (het omgekeerde proces als bij het produceren ervan). Wanneer de waterstof afgeven is kan de olie-achtige vloeistof weer als drager hergebruikt worden.

The Atoll

Het project heeft de passende naam ‘The Atoll’, verwijzend naar de film ‘Waterworld’, waarin een kunstmatig eiland in zijn eigen energiebehoefte voorziet. SolarDuck en Voyex hebben de langetermijnambitie met drijvende zonne-eilanden op zee waterstof te produceren voor de scheepvaart en andere zware toepassingen, ieder vanuit zijn eigen invalshoek.

 “Onze drijvende zandfabrieken zijn al vergaand verduurzaamd, maar voor onze scheepvaart zoeken wij nog een oplossing”, aldus Gert Pomstra, groepsdirectielid van Dekker. “We ondersteunen de innovatie van SolarDuck en Voyex van harte, in de hoop dat deze bijdraagt aan een verduurzaming van de binnenvaart.”

De totale omvang van het project is ca. 1 miljoen euro. De provincie Gelderland kende hieraan een subsidie ​​van 3,5 ton euro toe.


Bron: Voyex


0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error:
%d bloggers liken dit: