De afgelopen dagen was er veel waterstofnieuws uit de twee grootste havens van Nederland. In Rotterdam willen Global Energy Storage (GES) en Provaris Energy Ltd samen een waterstof importfaciliteit ontwikkelen, terwijl ENGIE en Port of Rotterdam uit het project ‘H2Sines.Rdam’ zijn gestapt. In Amsterdam is een Joint Study Agreement (JSA) gesloten tussen Petronor, EnBW, GasLog en Port of Amsterdam voor onderzoek naar de technische haalbaarheid van een vloeibare waterstof keten tussen de havens van Bilbao en Amsterdam. Tevens is het vanaf heden mogelijk om op de plannen van het waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied te reageren.

Ontwikkeling importfaciliteit voor gasvormige waterstof 

GES ontwikkelt in de Rotterdamse haven een multi-product terminal die zowel gekoelde ammoniak als gecomprimeerde waterstof kan importeren. Daarnaast wordt er vanuit deze terminal de duurzame brandstoffen geleverd aan binnenvaartschepen, treinen, vrachtwagens en het Nederlandse waterstofnetwerk (HyNetwork). Onderwijl wordt er door Provaris gewerkt aan de bouw van de H2Neo. Dit is een standaard MR-tanker met twee geïntegreerde tanks om waterstof op te slaan bij 250 bar.

In het kader van de samenwerking zullen GES en Provaris een uitgebreide pre-haalbaarheidsstudie uitvoeren om de technische en economische levensvatbaarheid van het aanmeren en lossen van de H2Neo aan te tonen. In de loop van 2024 zullen GES en Provaris de pre-haalbaarheidsstudie voltooien. Het rapport moet inzicht geven in de steigerfaciliteiten om de H2Neo-carrier te lossen en de mogelijkheid van netaansluiting op het HyNetwork. Daarnaast zal het inzicht geven in de risico’s & veiligheid en vergunnings- en milieueisen.

Project ‘H2Sines.Rdam’ stilgelegd

Shell en Engie hebben een streep gezet door een Rotterdams project ‘H2Sines.Rdam‘ voor de import van groene waterstof uit Portugal. Volgens ingewijden is er geen spraken van definitieve beëindiging van het project, maar is het tijdelijk stilgelegd. Dit heeft natuurlijk invloed op de doorlooptijd van het project. Volgens de eerste projectplanning zou er vanaf 2027 een eerste lading vloeibare waterstof van Sines naar Rotterdam komen. Het zal nog moeten blijken of dit nog haalbaar is als de partijen het project weer gaan hervatten.

Corridor vloeibare waterstof en e-SAF tussen de havens van Bilbao en Amsterdam

Port of Amsterdam heeft samen met haar internationale partners twee nieuwe overeenkomsten getekend die een volgende fase inluiden in de ontwikkeling van een corridor tussen de Spaanse haven van Bilbao en Amsterdam voor groene waterstof en afgeleide producten.

De eerste overeenkomst is een JSA waarbij de partners gezamenlijk de technische haalbaarheid en commerciële validiteit van een vloeibare waterstofketen tussen de havens van Bilbao en Amsterdam onderzoeken. De waterstof wordt door Petronor geproduceerd en GasLog gaat speciale schepen ontwikkelen voor het transport van vloeibare waterstof. De rol van EnBW en Port of Amsterdam in het project is de mobilisatie van mogelijke afnemers in het Noordzeekanaalgebied.

De tweede overeenkomst is een Memorandum of Understanding tussen Petronor, Repsol, KLM en Port of Amsterdam. Deze samenwerking richt zich op het verkennen van de mogelijkheden voor de productie van SAF (Sustainable Avaiation Fuel) en e-SAF (op waterstof-gebaseerde SAF) in Bilbao. De producent is Repsol en KLM wordt gezien als mogelijke afnemer. Binnen de huidige planning moet de SAF-fabriek operationeel zijn begin 2026.

Plannen voor waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied liggen ter inzage

Vanaf heden kan er worden gereageerd op de plannen voor een waterstofnetwerk in het Noorzeekanaalgebied. De mensen kunnen reacties geven op het Voorkeursalternatief en de onderzoeksresultaten. Hierin wordt aangegeven waar de buisleidingen van het waterstofnetwerk in het Noordzeekanaalgebied komen te liggen. Deze voorkeur is bepaald op basis van de uitkomsten van onderzoeken naar effecten van de verschillende tracés op milieu, leefomgeving, techniek, kosten en toekomstvastheid. Geïnteresseerde kunnen nog tot eind mei een reactie indienen.


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *