Provincie Zuid-Holland heeft de rol van waterstof in de energie- en grondstoffentransitie vastgelegd in de waterstofvisie 2030 (-2050). In de visienota wordt vooral kansen gezien voor groene waterstof voor industrie en (zware)mobiliteit.

Met name voor Zuid-Holland, met veel intensieve industrie, mobiliteit, kennis en toegangspoort naar Europa is de ontwikkeling van een groene waterstofeconomie van groot belang. Waterstof maakt het mogelijk om (duurzaam opgewekte) elektriciteit op te slaan en te transporteren over (lange) afstand.

In de waterstofvisie staan zes prioriteiten waar de provincie zich in de coalitieperiode tot en met 2023 met name voor wil inzetten:

  1. De verdere ontwikkeling van de productie van groene waterstof
  2. De haven als hub voor import en doorvoer van waterstof
  3. De ontwikkeling van een open toegankelijke waterstofinfrastructuur (bijvoorbeeld pijpleidingen)
  4. Verdere ontwikkeling van de vraag naar waterstof als grondstof en energiedrager voor de industrie
  5. De ontwikkeling van waterstof als energiedrager voor mobiliteit: met name zwaar vervoer op langere afstand, bijvoorbeeld vrachtwagens en binnenvaartschepen
  6. De rol van waterstof in het energiesysteem: energie bufferen (reserve houden) en transporteren om pieken in vraag en aanbod op te vangen (balanceren)

Groene waterstof speelt een sleutelrol bij de transitie naar duurzame industrie en mobiliteit. Er worden door de provincie al waterstof pilots ondersteunt in woonwijken, zoals Stad aan ’t Haringvliet en Rozenburg. Echter zien ze op kort termijn nog geen grootschalige inzet in de bebouwde omgeving, daarvoor is nog veel verdere innovatie en ontwikkeling nodig.

De provincie Zuid-Holland doet in de waterstofvisie een oproep aan bedrijven om ideeën of plannen voor de productie, de vraag, distributie, opslag of het transport van groene waterstof te delen. De plannen kunnen gedeeld worden met de provinciale Kernteam Waterstof.


Bron: Zuid-Holland

Categorieën: Beleid

1 reactie

Jaap Dam · 4 juni 2020 op 22:45

Ik ben verheugd dat er nu groot wordt ingezet op waterstof iets wat ik al jaren zie als goed alternatief voor olie/gas/energie opslag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error:
%d bloggers liken dit: