Het plan om in de havens van North Sea Port vijf waterstofterminals te realiseren is door het kabinet toegevoegd aan het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). De Zeeuwse haven is nu naast de Rotterdamse en Amsterdamse haven een belangrijke schakel in de import van duurzame waterstof.

Om iedere Nederlander in 2050 te voorzien van duurzame stroom, warmte en waterstof moet ons land ingrijpend worden veranderd. Om alles in goede banen te leiden is een aantal jaren geleden het MIEK opgesteld. In het projectboek van het MIEK staan de projecten die nodig zijn om een tijdig toekomst bestendige infrastructuur te creëren. Het is een dynamisch projectboek die jaarlijks door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) herijkt wordt.

Nieuwe projecten

Het Bestuurlijk Overleg MIEK heeft het kabinet geadviseerd om de volgende drie energie-infrastructuurprojecten toe te voegen aan het projectboek.

  • Elektriciteit: 380 kilovolt (kV) verbinding tussen Vierverlaten, Ens en Diemen
  • Waterstof: Verbreding scope van waterstofimport met terminals in Zeeland
  • Warmte: Integraal warmtesysteem in de provincie Zuid-Holland

Met aanvulling van deze drie projecten is het MIEK gevuld met projecten waarmee volgens met ministerie een groot deel van de opgave op nationaal niveau is geagendeerd.

Verkenning waterstof-importterminals

Waterstofimport is in de verkenningsfase in het MIEK opgenomen. Het doel van opname in het MIEK is met name om beleidsvraagstukken die voor importterminals spelen op te pakken. Maar ook om het volgende te regelen: de coördinatie op ruimtelijke aspecten van waterstofimport én de verbinding met de aanleg van infrastructuur voor waterstof en waterstofderivaten. De betrokken partijen hebben samen een overzicht van knelpunten en randvoorwaarden voor oplossingen gemaakt. Deze worden de komende periode verder uitgewerkt.

In het begin waren hier alleen de industrieclusters uit het Noordzeekanaalgebied en de Rotterdamse haven bij getrokken. In de vernieuwde editie is ook de Schelde-Deltaregio in Zeeland eraan toegevoegd. Daarmee komen de plannen voor waterstof importterminals in de havens van North Sea Port een stap dichterbij.

Toegankelijkheid vergroten

Om het verhaal toegankelijker te maken is een interactieve inforgraphic gemaakt. Deze is op 9 februari 2024 live gegaan.


Bron: RVO

Categorieën: Beleid

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *