Provincie Noord-Holland wil partijen bij elkaar brengen om de beschikbaarheid en het gebruik van waterstof in de zware mobiliteit te stimuleren. Hiervoor is een waterstofconvenant opgesteld die ondertekent is door bijna zestig partijen waaronder de gemeente Den Helder en NXT Mobility.

Doel convenant

Op 27 oktober ondertekenden bijna 60 partijen tijdens het Innovatiefestival Noord-Holland in Haarlem het convenant waterstof in zware mobiliteit. Zij hebben de ambitie om gezamenlijk te werken aan een dekkend netwerk van tankstations en waterstofvoertuigen in Noord-Holland. De convenant is onder andere ondertekent door overheden, ondernemers, leveranciers van voertuigen, transporteurs en brandstofleveranciers. 

“Voor er een waterstofvoertuig wordt aangeschaft, moet er zekerheid zijn dat er waterstof getankt kan worden. En voor een waterstoftankstation wordt geopend, moet er wel vraag zijn. We willen met dit convenant dit ‘kip-ei’-probleem doorbreken.” 

Gedeputeerde Jeroen Olthof
Groei naar acht waterstoftankstations

In de provincie Noord-Holland zijn nu drie waterstoftankstations operationeel in de regio Amsterdam. Binnenkort zal ook het duurzame tankstation in Alkmaar gereed zijn. Dit aantal tankstations moet volgens de initiatiefnemers uitgroeien naar acht stations verspreid over de provincie, waardoor er een provinciaal dekkend netwerk ontstaat.

Stimuleren van de vraag naar waterstof 

Voor een rendabele exploitatie van de tankstations gaan ondernemers onderzoek doen naar de inzetbaarheid en schikbaarheid van waterstofvoertuigen zoals vrachtwagens, mobiele werktuigen, landbouwvoertuigen en binnenvaart. Het prijsverschil in aanschafkosten van de duurzame vervoersmiddelen hopen de partijen gedeeltelijk te kunnen compenseren met landelijke en Europese subsidiefondsen. De provincie zal de partijen ondersteunen bij vergunningsverlening.

Naast het bedrijfsleven gaat ook de provincie Noord-Holland onderzoek doen naar de mogelijkheden om (een deel van) hun eigen wagenpark op waterstof te laten rijden. De keuze hiervoor wordt per situatie gemaakt en is afhankelijk van afstanden, gewicht en beschikbaarheid van waterstofvoertuigen. Daarnaast zal de provincie bij nieuwe OV-aanbestedingen inzetten op Zero Emissie vervoer (elektrisch en/of waterstof). De huidige OV-concessies lopen nog tot respectievelijk 2027, 2028 en 2030.


Bron: Provincie Noord-Holland

Categorieën: Beleid

2 reacties

Robert Kienhuis · 4 november 2022 op 17:05

Wat een mooie stap voorwaarts !

cornelis Grund · 7 november 2022 op 11:40

Wat een geweldige ontwikkeling, vooral door pakken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *