Vandaag hebben Alliander en GroenLeven in Oosterwolde de allereerste binnenlandse waterstoffabriek naast een zonnepark in Nederland geopend. Op deze locatie wordt met zonnepanelen opgewekte elektriciteit omgezet naar groene waterstof.

Alliander en GroenLeven gaan in Oosterwolde (Friesland) onderzoeken op welke manier waterstof een rol kan spelen in gebieden waar de capaciteit van het elektriciteitsnet niet voldoende is om grootschalige opgewekte zonne-energie terug te leveren. Hiervoor hebben ze naast het zonnepark in Oosterwolde een waterstofinstallatie gebouwd om groene waterstof te produceren. Dit is een modulair systeem waarin drie elektrolyser modules van Green Hydrogen Systems aan elkaar gekoppeld zijn. Deze hebben een totale capaciteit van 1,4 MW.

Naar verwachting gaat GroenLeven jaarlijks 100.000 kg waterstof produceren in Oosterwolde. Deze groene waterstof wordt vervolgens afgenomen door het lokale taxibedrijf Kort en brandstofleverancier OrangeGas uit Heerenveen. De ton aan groene waterstof is goed voor ongeveer 10 miljoen schone kilometer aan autoritten met een personenauto.

“De pilot die we uitvoeren samen met GroenLeven geeft ons de gelegenheid om te kijken of waterstof kan bijdragen aan het efficiënt benutten van onze elektriciteitsnetten. Door met de opgewekte elektriciteit uit het zonnepark, waterstof te maken en die te gebruiken als brandstof om auto’s op te laten rijden, wordt ons net minder belast en gaat geen duurzaam opgewekte energie verloren.”

Daan Schut, CTO van Alliander

Tijdens het symposium SinneWetterstof is de waterstofinstallatie op 25 maart 2022 officieel geopend. Naar verwachting stroomt in juni voor het eerst waterstof door de leidingen van de installatie.

100% zonnestroom?

De vraag is nog wel of de capaciteit van het zonnepark en electrolyser voldoende is om de geplande 100.000 kg aan groene waterstof te produceren. Voor deze productie is volgens onze berekeningen ca 5.000 MWh aan groene stroom nodig. Met een electrolyser met een capaciteit 1,4 MW vraagt dat om 3.500 zonne-uren waarin voldoende energie geleverd wordt, iets waar we in Nederland alleen maar kunnen dromen. In hoeverre Alliander gebruik maakt van lokale opslag van zonne-stroom of gebruikt van aanvullende elektriciteit uit het net, is nog niet bekend. We wachten nog op een reactie hierop van Alliander.


Bron: Alliander


0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

error:
%d bloggers liken dit: